Fâneţele seculare Ponoare

Fâneţele seculare Ponoare alcătuiesc o arie protejată de interes naţional (rezervaţie naturală de tip floristic), situată în judeţul Suceava, pe teritoriul administrativ al comunei Bosanci, lângă drumul european E85 (Suceava - Fălticeni).
Rezervaţia naturală ocupă o suprafață de 24,50 hectare în zona dealului Strâmbu şi reprezintă o fâneaţă naturală în nord-vestul satului Cumpărătura, în Podişul Sucevei.
Pe teritoriul ariei protejate se regăsesc trei tipuri de habitate naturale de interes comunitar (Pajişti cu Molinia caeruleae pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase; Stepe ponto-sarmatice și Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice), ce adăpostesc o gamă diversă de floră şi faună protejată la nivel european.Aglică (Filipendula Vulgaris)
Dediţel (Pulsatilla patens)


Frăsinel (Dictamnus albus)


Măceş (Rosa gallica)


Orhidee sălbatică (Orchis mascula)


Salvia de câmp (Salvia pratensis)


 Sipica (Cephalaria uralensis)


Sor-cu-frate (Melampyrum Bihariense)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu